Home
Про Турнір

Про Турнір

«У турнірі діти вчаться виходити в світ з власними думками, причому виходити, виголошуючи свої думки. Крім того, турнір, як рольова гра, ставить умови для дитини бути адекватною і адаптивною. Діти, що пройшли турнір, завжди красиві і тілом, і душею.

… І ті, хто бачив турнір, ті заражаються і хочуть у нього грати. В нього починають грати і грають дуже довго, і я знаю масу прикладів цьому. У тому числі і я сам беру участь, і організовую, і буду брати участь далі.»

Руслан Шаламов

к.б.н., Заслужений учитель України

Турнір юних хіміків є командно-особистим змаганням школярів у їхній здатності розв’язувати складні хімічні проблемні завдання, подавати рішення в переконливій формі й захищати їх у науковій дискусії (хімічному бої).

«Турніри — першість командна, жива, видовищна, у ній присутні елементи наукової дискусії: доповідь, рецензування, опонування і т.д. Наші «безмовним», закомп’ютеризованим, заіндивідуалізованим розумним дітям важко, ймовірно, знайти більш корисне заняття для їх «олюднення». В загалом, турніри — це новий, розумний і цікавий захід. Турніри — це здорово!

Алла Зільберман

Одеській обласний інститут удосконалення вчителів

Для обговорення в турнірі використовується заздалегідь опублікований список завдань. Це завдання відкритого типу (тобто такі, що не мають кінцевого й однозначного розв’язку), які припускають велику різноманітність підходів. Умови завдань сформульовані максимально стисло і не містять усіх необхідних для розв’язку даних, тому під час розв’язання необхідно самостійно зробити певні припущення, обрати модель для побудови відповіді.

У Турнірі беруть участь команди, що складаються з 3-5 учнів 8-11 класів загальноосвітніх або середньо-спеціальних навчальних закладів.

«Ідеологія турніру максимально наближена до наукової діяльності. Для успішного виступу учні мають навчитися працювати з літературою, у ряді випадків оволодіти навичками експериментальної роботи. Нехай у більшості випадків задачі, що розв’язуються, не є науковими проблемами, але їх вирішення вчить дітей мислити, а це найважливіше, чому ми можемо їх навчити»

Іван Желтвай

Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського

У кожному бої беруть участь 3 (рідше 4) команди (залежно від загальної числа команд). Бій проводиться за 3 (2 або 4) діями. У кожній дії команда виступає в одній із трьох (або чотирьох) ролей: Доповідач (Д), Опонент (О), Рецензент (Р) та Спостерігач (С), якщо грає чотири команди.

Доповідач доповідає зміст розв’язаної командою проблеми, відповідно до поставленої задачі,акцентуючи увагу на її хімічну ідею та висновки.

Опонент висловлює критичні зауваження до доповіді, і ставить питання Доповідачу, з’ясовує недоречності, помилки у розумінні проблеми та у запропонованому розв’язку.

Рецензент дає коротку оцінку виступам Доповідача та Опонента, визначає, наскільки повно вони справились зі своїми обов’язками, аналізує розуміння обговореної проблеми доповідачем і опонентом.

Спостерігач має право виступати лише в загальній полеміці команд.

Опонент і Рецензент мають право задавати запитання Доповідач. Після виступів учасників між ними проводиться полеміка, у якій Доповідач, у формі наукової дискусії, захищає свій розв’язок, а Опонент і Рецензент доводять вказані ними недоліки.

«І турніри виховують навички науково-обґрунтованого спілкування і, що важливо, культуру спілкування і ведення суперечки. Учні вчаться доводити свою правоту без кулаків і бранних виразів, та навіть після закінчення турніру використовують ці навички у щоденному спілкуванні зі своїми однолітками, знайомими, на роботі і вдома.»

Тамара Гранкіна

Заслужений учитель України

Детальніше ознайомитися з правилами турніру юних хіміків.