ЗАДАЧІ
Х Всеукраїнського Турніру Юних Хіміків
(2002/2003 навч. рік)

1. «Перенаселення». Скільки людей може жити на Землі з точки зору хіміка?
2. «Нітрат». Оцініть можливість зниження вмісту нітратів та нітритів в овочах, що вже вирощені.
3. «Невагомість». Запропонуйте прибор для визначення молекулярної маси ебуліоскопічним методом в умовах невагомості без використання штучної сили тяжіння.
4. «Полум’я». При змішуванні піротехнічного составу на основі солей Барію, що дає зелене полум’я, з іншим составом, що має меншу інтенсивність забарвлення полум’я (наприклад, на основі солей Калію), колір полум’я стає білим. Запропонуйте пояснення цьому явищу, а також підберіть декілька составів, які утворюють максимально близьке до білого полум’я без використання металів у якості палива.
5. «Амоніак». Оцініть, як зміниться практичний вихід і собівартість амоніаку, якщо використовувати різні каталізатори для його синтезу.
6. «Еволюція». Запропонуйте та обгрунтуйте хронологічний ряд виникнення основних класів органічних сполук.
7. «Компот». Запропонуйте спосіб визначення вмісту цианідів у консервованих фруктах без відчинення склянки.
8. «Брати по розуму». Запропонуйте хімічний спосіб спілкування з розумними одноклітинними організмами.
9. «Дисоціація». Як зміняться сучасні методи аналізу, якщо існування іонного зв’язку буде неможливим?
10. «Утилізація». Запропонуйте найбільш економічно вигідний хімічний спосіб утилізації автомобільних покришок.
11. «Павутиння». Запропонуйте хімічний спосіб удалення павутиння.
12. «Індикатор». Стан клітини в багатьох випадках обумовлюється концентрацією іонів лужних і лужноземельних металів. Запропонуйте метод визначення концентрації цих іонів в різних фрагментах живих клітин.
13. «Бризантність». Встановіть взаємозв’язок «структура молекули – бризантність речовини» серед вибухливих органічних сполук, в молекулах якіх містяться групи –NO2.
14. «Гемоглобін». Запропонуйте структуру і опишіть можливі шляхи створення речовини, що могла би виконувати функції гемоглобіну у крові.
15. «Прикордонник». Запропонуйте методику проведення у полевих умовах неінструментального експрес-аналізу на вміст наркотичних речовин.
16. «Інформація». Оцініть можливість запису інформації на лазерних носіях, у яких для запису одного біту використовується одна молекула.
17. «Гептил». Після ліквідації ядерної зброї в Україні залишилась велика кількість компонентів рідкого ракетного палива – гептилу і саміну – високотоксичних хімічних речовин. Запропонуйте хімічний метод виявлення цих речовин у почві та водоймах і схему їх утилізації.

Автори: О. В. Григорович, А. І. Желтвай, О. Ю. Ляпунов, В. М. Сомов, О. С. Троцько.