ЗАДАЧІ
ХI Всеукраїнського Турніру Юних Хіміків
(2003/2004 навч. рік)

1. «Парниковий ефект». Запропонуйте спосіб зв’язування парникових газів безпосередньо у тропосфері з найменшою собівартістю.
2. «Невагомість». Запропонуйте обладнання й методику синтезу триброміду фосфору в умовах невагомості без використання штучної сили тяжіння.
3. «Неорганічний «бензен». Наведіть не менше п’яти прикладів спряжених неорганічних систем і розгляньте їх стійкість з точки зору правила ароматичності Хюккеля.
4. «Екологія». Вважається, що дощова вода та вода від талого снігу є самою чистою. Проведіть дослідження та запропонуйте наочні досліди, які би могли підтвердити або відкинути подібні уявлення в очах людей без хімічних знань.
5. «Таємничий острів». Оцініть реальність фактів, описаних у романі Ж. Верна «Таємничий острів», з точки зору хіміка. Як би Ви поступили в подібному випадку?
6. «Кристали». Часто виникають проблеми із синтезом кристалів з важкорозчинних органічних сполук для проведення рентгеноструктурного аналізу. Запропонуйте принципово новий спосіб вирощування кристалів органічної речовини, котра дуже важко розчиняється у всіх органічних розчинниках.
7. «Еталони». Космічні прибульці конфіскували на Землі всі еталони маси й об’єму, мірний посуд, різноважки та ін. Запропонуйте спосіб відновлення еталонів маси, довжини та об’єму за допомогою знання хімічних законів і явищ.
8. «Сам собі Менделєєв». Виберіть 50 будь-яких органічних сполук і розташуйте їх у вигляді таблиці, що імітує періодичну систему хімічних елементів. Обґрунтуйте закономірності, що будуть при цьому виявлені.
9. «Флуор». Якою була б органічна хімія, якби в усіх органічних сполуках замість атомів Гідрогену містились атоми Флуору?
10. «Космічні промені». Як змінились би основні закономірності протікання найбільш поширених реакцій органічних речовин, якби атмосфера Землі та всі матеріали були повністю проникні для ультрафіолетового випромінювання?
11. «Ліганд». Який з існуючих органічних лігандів має найменше співвідношення «молярна маса : дентатність»? Який, на Вашу думку, теоретично і практично можливий мінімум цього співвідношення?
12. «Скляний клей». Досить часто зустрічаються ситуації, коли в самий незручний момент у змонтованій установці в скляних деталях з’являються тріщини, відколи й інші дефекти. Обґрунтуйте можливість створення термітних сумішей, здатних спаювати скло (скляні поверхні) під час відсутності будь-яких інших засобів ремонту.
13. «Площина». Наведіть формулу циклічної органічної речовини з плоскою молекулою, що складається не менш ніж із трьох хімічних елементів і має найбільше співвідношення «кількість атомів : кількість циклів». Запропонуйте схему синтезу цієї речовини.
14. «Упакування». Запропонуйте полімерний матеріал для виготовлення пакувальних матеріалів, які могли б розкладатися під дією електромагнітного випромінювання або води до нетоксичних речовин протягом 3 – 5 днів після використання.
15. «Вогненна вода». Запропонуйте піротехнічні суміші з різним забарвленням полум’я, усі компоненти яких у звичайних умовах перебувають у рідкому агрегатному стані. Яка, на вашу думку, область застосування подібних сумішей?
16. «Радіоекологія». Проблема впливу на навколишнє середовище радіохвильового випромінювання не менш актуальна, ніж забруднення хімічними речовинами. Запропонуйте пристрій для реєстрації електромагнітного випромінювання в діапазоні 80-3000 MHz, оснований на хімічних процесах. Обґрунтуйте можливість створення радіодозиметру на його основі.
17. «Анімація». (пам’яті професора А. Т. Вінфрі). Проблема розпізнавання образів актуальна вже багато років. Дослідження проводяться в різних напрямках, у тому числі і по створенні хімічного процесора для обробки зображень. Запропонуйте спосіб створення найпростіших геометричних анімованих зображень у хімічному реакційному середовищі.
18. «Фотосинтез». Запропонуйте високоефективний керований каталізатор і установку на його основі для синтезу найпростіших моносахаридів безпосередньо з вуглекислого газу і води під дією сонячного випромінювання без використання інших джерел енергії.

Автори: О. С. Бушуєв, А. О. Гладкий, О. В. Григорович, А. І. Желтвай, І. І. Желтвай, Д. О. Клімент’єв, О. Ю. Ляпунов, Д. А. Свєчкарьов, О. М. Чєснов.