ЗАДАЧІ
ХII Всеукраїнського Турніру Юних Хіміків
(2004/2005 навч. рік)

1. «Гібридизація». Запропонуйте простий і наочний метод розрахунку валентних кутів у молекулах ковалентних бінарних сполук (або іонах), який можна було б використовувати на уроках хімії в школі.
2. «Наделемент». Припустіть, які хімічні й фізичні властивості мають бути у простих і складних речовин, утворених елементом № 140. Обґрунтуйте свої припущення на основі сучасних теорій.
3. «Хронометр». При змішуванні розчинів калій перманганату, щавлевої і сульфатної кислот через деякий час відбувається знебарвлення. Запропонуйте метод розрахунку концентрації реагентів для того, щоб знебарвлення відбувалося через заданий проміжок часу з урахуванням температури реагуючого середовища.
4. «Колонізація». З ростом чисельності населення Землі і його потреб у природних ресурсах актуальною стає перспектива використання природних ресурсів інших тіл Сонячної системи. Оцініть з хімічної точки зору і запропонуйте спосіб забезпечення життєдіяльності невеликої бази колоністів на Марсі за умови найбільш повного використання місцевих ресурсів.
5. «Глибокий вакуум». За допомогою хімічних поглиначів газів можна створити вакуум до 10–5 Па. А який вакуум експериментально могли б створити Ви, використовуючи обладнання і хімічні реактиви в шкільній лабораторії?
6. «Хімічні аромати». Обговоріть питання про кореляцію запаху хімічної речовини з будовою його молекули (наявністю певних атомів або функціональних груп).
7. «Терміт». Оцініть, яку максимальну температуру може розвивати при горінні піротехнічна суміш?
8. «ХДС». Яке максимальне теоретично і практично досяжне значення напруги розімкнутого ланцюга (ЕРС) здатне генерувати хімічне джерело струму? Чи можливо створення акумулятора (ХДС, яке може бути регенерованим) на основі такого елемента?
9. «Сірник». Яким повинен бути сірник, здатний запалюватися при терті об будь-яку поверхню тільки під водою?
10. «Озон». Обґрунтуйте можливість існування речовини, здатної виконувати функцію озону в атмосфері. Наведіть метод його одержання і застосування.
11. «X-Files». Невидиме чорнило – споконвічний атрибут спецагентів і супершпигунів. Запропонуйте ваш варіант стійкого невидимого чорнила з багаторазовим оборотним ефектом, придатного для письма на звичайному папері.
12. «Термометр». Запропонуйте пристрій і принцип дії термометра для визначення температури в широкому діапазоні, заснованого на оборотних хімічних процесах без використання рідких кристалів.
13. «Мильна бульбашка». Оцініть, яку максимальну товщину можуть мати стінки мильної бульбашки? Як буде впливати природа ПАР на товщину стінок?
14. «Суперсиметрія». Запропонуйте речовину і схему її синтезу, яка має максимальне відношення «молярна маса» : «число сигналів у спектрі 1Н-ЯМР».
15. «Омагнічена вода». Під дією магнітного поля водопровідна вода при нагріванні не тільки не утворює накип на стінках теплообмінників, але і розчиняє вже присутню. Поясніть це явище. До чого може призвести омагнічення розчинів хімічних реактивів?
Автори: Будєнкова Н. М., Бушуєв О. С., Гладкий А. О., Григорович О. В., Ляпунов О. Ю., Свєчкарьов Д. А., Троцько Д. С., Чєснов О. М.